Kurumsal

Başkan Mesajı


Sayın Ortaklarımız,

Migros’un 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle sizleri saygı ile selamlıyorum.

Ekonomik ve Sektörel Değerlendirme

2020 yılı, hem dünyada hem de ülkemizde Covid-19 salgını nedeniyle kolay kolay hafızalardan silinmeyecek zor bir yıl oldu. Salgının etkileri, alınan önlemler ve kısıtlamalar nedeniyle günlük hayat ve ekonomik aktivite kimi zaman durma noktasına geldi, işsizlik dünya genelinde artış gösterdi ve önemli bir sorun haline geldi. Pandemiden olumsuz etkilenen sektörlere yönelik destek programları, kredi programları açıklandı. Birçok ülkenin Merkez Bankası tarafından genişlemeci para politikaları benimsendi.

Ülkemizde, birçok sektörün zorluk yaşadığı pandemi ortamında, gıda perakende sektörü, başta gıda ürünlerine yönelik artan talep ve ev tüketimi nedeniyle güçlü kalan ender sektörlerden biri oldu ve ekonomik büyümeye katkı sağladı. Migros ise, virüsün yayılmasını önlemek, müşterilerini, çalışanlarını korumak ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlamak için mağazalarının yanı sıra tüm idari birimlerinde gereken her türlü önlemi aldı. Migros, tedarikçileri ile el ele vererek çalışanlarının da büyük özverisi ile tüketicilerin salgının ilk günlerinde dahi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine kesintisiz erişimini sağladı.

Stratejiler ve Operasyonel Performans

Migros için 2020 yılı, pandemi koşulları altında, büyümenin ve yatırımların ön plana çıktığı bir yıl oldu. Şirket, 2020 yılında zor çalışma şartlarına rağmen yatırımlarını sürdürdü. Yıl içerisinde 183 yeni mağaza açıldı. Böylelikle, Şirketin mağaza portföyü 2.319 mağazaya ulaştı. Yeni açılan fiziki mağazaların yanı sıra, online operasyonlara yapılan yatırımlar sürdü. Hızla artan talebe cevap vermek için yıl içinde önemli ölçüde kapasite artışına gidildi ve hizmet ağı genişletildi. Migros, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 81 ilinde online hizmet verir konuma geldi. Pandemi döneminde hem fiziki mağazalarda hem de online kanallarda güçlü olmanın önemi çarpıcı bir biçimde ortaya çıktı.

Şirketin fiziki büyümesinin yanı sıra, online operasyonların da katkısıyla konsolide satışlar önceki seneye göre %25,9 mertebesinde artış gösterdi ve 28,8 milyar TL’ye ulaştı. Şirket, geçtiğimiz yıl operasyonlarından güçlü serbest nakit akışı yaratmaya devam etti. Migros, Covid-19 kaynaklı gider artışlarına rağmen maliyetlerini kontrol altında tutmayı başardı. FAVÖK 2,35 milyar TL’ye ulaştı ve FAVÖK marjı %8,2 oldu.

Türkiye’de rekabetin çok yoğun yaşandığı gıda perakende sektöründe her sene çok sayıda mağaza açılmaktadır. Ayrıca, pandeminin de etkisiyle özellikle online kanallara yeni oyuncuların girdiğine şahit oluyoruz. Bununla birlikte, Migros sürdürülebilir büyümesine ve pazar payı kazanımına devam etmektedir.

Daha Sağlıklı Bilanço Yapısı

Değerli ortaklarımız, sizlerle şirketin bilançosu hakkında oldukça önemsediğim bir hususu daha paylaşmak isterim. Migros 2020 yılında Euro cinsinden borçlarını büyük oranda azalttı, 2021 yılının Nisan ayında ise kalan meblağı tamamen kapattı. Bu gelişme ile birlikte, Şirketin önemli bir bilanço riski ortadan kalktı ve daha sağlıklı bir bilanço yapısına kavuşuldu.

Migros’a Duyulan Güven

Migros’a duyulan güven sadece tüketiciler nezdinde değil, finansal anlamda yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde, finansal kuruluşlar nezdinde de kendini gösterdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Temmuz 2020’de Migros’un ‘A+(tur)’ olan ulusal uzun vadeli kredi notunu ‘AA (tur)’a yükseltirken, not görünümünü de “Pozitif” olarak açıkladı.

Şirketimizin iyileşen operasyonel ve finansal performansı, yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından da olumlu algılandı. Migros’un Şirket değeri 2020 yılında %75’in üzerinde artış gösterdi ve halka açık hisselerindeki yabancı yatırımcı ilgisi de gelişim kaydetti.

İyi Tarım, İyi Gelecek

Sayın ortaklarımız, Migros, müşterilerine uygun fiyatlı, sağlıklı ve taze ürünler tedarik etmek için çok yoğun çaba harcamaktadır. Tarım imkânları açısından eşsiz bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, aynı zamanda dünyanın en verimli ve en zengin ovalarından bir tanesi olarak nimetlerini bizlerden esirgemiyor. Biz de bu cömert topraklara vefa göstermek için çalışıyoruz. İlgili Bakanlık tarafından standartları belirlenen “İyi Tarım Uygulamaları” ile üretilen tarım ürünleri 10 yılı aşkın süredir müşterilerimizle buluşuyor. Kaynağı belli, sağlıklı meyve sebze tedariği için çiftçilerimize eğitimler vererek sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyoruz. Çiftçilerimize, küçük tarım üreticilerine destek sağlıyoruz. Küçük yerel üreticilerin ürünlerine raflarımızda yer vererek unutulmaya yüz tutmuş Anadolu tohumlarına can verilmesine destek oluyoruz. Eşsiz Anadolu lezzetlerinin müşterilerimizle buluşmasını sağlıyoruz. Tüm yıl için üretim planlaması yapıyor ve sözleşmeli üretim ile ürün tedariği sağlıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleriyle olan iş birliğini artırıyoruz. Sağlıklı ve uygun fiyatlı meyve sebze yemenin herkesin hakkı olduğu bilinciyle hareket ediyor ve tüm bu çabaları gelecek nesillere olan sorumluluğumuz olarak da görüyoruz.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Değerli ortaklarımız, 2021 yılında ve önümüzdeki yıllarda büyümeye, yeni mağazalar açmaya, online operasyonlarımıza yatırım yapmaya ve hızla değişen dünyaya adapte olmak için yeni iş kolları yaratmaya devam edeceğiz. Maliyetlerimizi kontrol altında tutmaya devam ederek verimliliğimizi artıracağız. Tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmak için çaba göstereceğiz. Pandeminin sona ermesi ile birlikte, hem Migros için hem de hepimiz için çok daha aydınlık bir gelecek umut ediyorum.

Hepinize aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı günler diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Tuncay Özilhan

Yönetim Kurulu Başkanı

Migros Ticaret A.Ş.

CEO Mesajı


Değerli Ortaklarımız,

Ekonomik Durum ve Sektörde Migros

Geçtiğimiz yılın başında ülkemizde ekonomik göstergeler güçlü büyümeye işaret etse de Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ortamı, bambaşka bir tabloyu beraberinde getirdi. Yılın ikinci çeyreğinde, önce ani bir ekonomik daralmanın olduğu ve sonrasında yaz döneminden itibaren normalleşme süreciyle birlikte ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandığı, dalgalı ve zor bir yılı geride bıraktık. Nihayetinde, küresel ekonominin daraldığı 2020 yılını, Türkiye ekonomisi %1,8 büyüme ile kapattı.

Migros, yaşanılan bu olağanüstü süreçte, çalışanlarının da özverisiyle, tedarik zinciri sürecini ilk günden itibaren ayakta tuttu ve müşterilerinin gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine kesintisiz erişimine imkân sağladı. Şirketimiz artan müşteri talebini karşılamak için yeni mağazalar açtı, online operasyonlarının kapasitesini önemli ölçüde arttırdı ve zor çalışma koşullarında binlerce yeni çalışan istihdam ederek müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak uygulamalara imza attı.

Geçtiğimiz yıl gıda ve perakende sektörü büyüme kaydederken, organize ve organize olmayan ayrımı olmaksızın gıda pazarının genişlediğini gördük. Migros ise uygun fiyatlı ürün çeşidi, hizmet kalitesi ve müşterilerine çoklu kanallardan sunduğu erişim imkânları ile farklılaştı ve sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Finansal ve Operasyonel Performans

Migros’un konsolide satışları geçtiğimiz yıl %25,9 mertebesinde büyüme kaydetti ve 28,8 milyar TL’ye ulaştı. Şirketimiz, 2020 yılında, 183 yeni mağaza açılışı gerçekleştirirken toplam mağaza sayısı 2.319 oldu. Kapasite artışının da etkisiyle 2020 yılında online operasyonlardan elde edilen satışlar, bir önceki yıla göre üç katına çıktı ve Şirketin konsolide büyümesine önemli ölçüde katkı sağladı. Migros olarak geçtiğimiz yıl, fiziki ve online kanallarda büyüme, altyapı iyileştirmeleri ve yeni teknoloji yatırımları için toplam 539 milyon TL yatırım yaptık.


Pandemi ortamı artan operasyonel maliyetleri beraberinde getirse de Migros 2020 yılında 2,4 milyar TL konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yarattı. FAVÖK marjı %8,2 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, faiz giderleri ve özellikle döviz kurlarında görülen yükseliş, finansal giderlerde artışı beraberinde getirdi ve neticede 2020 yılında 403 milyon TL net zarar kaydedildi. Diğer taraftan, 2020 yılında, operasyonlarımızdan yarattığımız kaynaklar ve varlık satışlarından elde ettiğimiz gelirlerle yabancı para cinsinden borçluluğumuzu azaltarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirdik. Şirketimizin 2019 sonunda 430 milyon Euro olan brüt Euro borcunu 2021 yılı Nisan ayı itibarıyla tamamen kapattık. Faaliyet gösterdiğimiz yurt dışı pazarlardan çıkma kararımız ile birlikte 2021 yılında yurt içi operasyonlara odaklanarak en az 170 mağaza açmayı, 6.500 yeni istihdam yaratmayı ve 600 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Pandemi koşullarına uyum

Geçtiğimiz yıl, pandeminin şekillendirdiği koşullar altında faaliyet göstermek, hepimiz için zorlayıcı oldu. Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle, sosyal hayat ve çalışma hayatı kavramları alışıldık anlamlarını kaybederken, iş hayatında da şirketlerin çalışma yöntemleri ve iş yapış şekilleri etkilendi.

Herhalde dünyada çok az kişi, geçtiğimiz yıl böylesine küresel bir sağlık sorunu yaşanacağını ve bunun günlük hayata ve iş hayatına bu denli ağır etkileri olacağını hayal edebilirdi. Biz de geçtiğimiz yılın başında bütçemizi yaparken ve yeni dönem stratejilerimizi şekillendirirken beklentilerimizin yıl içinde pandemi etkisiyle çok kez değişmek zorunda kalacağını öngörmemiştik. Belki de beklentiler ile karşılaşılan ortamın birbirinden bu kadar farklılaştığı, ezber bozan bir yıla daha önce şahit olmamıştık. Diğer taraftan, Migros yönetiminin ve Şirket çalışanlarımızın değişen şartlara uyum kabiliyetinin ne kadar kuvvetli olduğunu da bir kez daha görmüş olduk.

Geçtiğimiz yıllarda birçok ülkede perakendecilerin büyük bölümü sadece fiziki mağazalarda müşteri sayısının artırılmasına odaklanırken, Migros olarak 2019 yılı başında, “çoklu kanal stratejisi ile büyümeyi” odağımıza aldık. Migros sanal market operasyonları o dönemde sadece 30 ilde faaliyet gösteriyordu. Yaptığımız planlamalarda 2020 yılı sonuna kadar ülkemizin 81 ilinde hizmet verme hedefini ortaya koyduk ve bunu duyurduk. Elbette o dönemde hiçbirimiz böylesine küresel bir salgın beklemiyordu. Ancak müşterilerimiz, kısıtlamalarla birlikte bize en çok ihtiyaç duydukları dönemde, alışveriş tercihlerinde büyük bir değişim gösterince, onların beklentilerini karşılamak için hızla reaksiyon verdik. Bu anlamda, Şirket içerisinde ekiplerimiz ne yapacaklarını biliyordu, evvelce hazırladığımız kısa ve uzun vadeli planlarımızı hızla öne çektik, sanal market hizmeti verdiğimiz mağazaların sayısını 3 katına çıkardık, tedarik zinciri kanallarımızı açık tuttuk, sadece birkaç hafta içerisinde binlerce yeni istihdam sağladık, alışveriş merkezlerinde yer alan ve pandemi koşullarından etkilenen bazı mağazalarımızı online operasyonlarımıza destek vermek üzere geçici depolar haline dönüştürdük. Bu suretle, müşterilere sunduğumuz sanal market hizmetlerimizi yıl ortasında 81 ile taşıdık. Özetle, pandemi koşullarına hızla uyum sağladık ve bugün görüyorum ki Şirket olarak bu ortamdan güçlenerek çıkıyoruz. Geçtiğimiz yıl bizi güçlü kılan çoklu kanal stratejimiz ve değişime adaptasyon yeteneğimiz, tesadüfen değil, iyi bir planlama, çevik hareket eden hedefe odaklı ekipler ve yıllarca titizlikle inşa ettiğimiz sağlam bir çalışma kültürünün sonucu olarak ortaya çıktı.

Geleceğe uyum

Sayın Ortaklarımız, bundan sonra elbette online tarafta daha fazla rekabet ile karşılaşacağız. Pandemi ile birlikte sektörün yeni oyuncular için cazibesi arttı. Elbette, daha fazla sayıda perakendeci, daha fazla girişimci ve yeni şirket bu kanala yatırım yapacaktır, takip edenler mutlaka olacaktır. Biz ise, fiziki mağazacılığımızın desteklediği sanal market operasyonlarını rekabetçi ürün fiyatları sunarak ve TARO gibi robotik ürün toplama teknolojileriyle daha verimli yöneterek hızla büyütmeye devam edeceğiz.

Ancak bizim için artık daha da önemlisi, geçen yıl ne olduğu değil, yarınların beraberinde neler getireceğidir. Ekiplerimiz bu anlamda, pandemi sonrası, değişime yine “ilk önce uyum sağlama fırsatını” kullanmamıza imkân sağlayacak stratejilerimizi yapılandırmaya çoktan başladılar.

Migros ve Macrocenter formatlarımıza yönelik hazır yemek mutfakları kurduk. Sağlıklı ve doğal ürünler kullanarak müşterilerimize, geleneksel Anadolu mutfağından yemeklerin yanı sıra dünya mutfağından seçilmiş lezzetleri hem fiziki mağazalarımızda hem de sanal market üzerinden sunmaya başladık. Bunun yanı sıra, mağazalarımızda yer alan fırınlarımızda pişirilen pizzaları Pizza Mi-Go markası ile müşterilerimizin beğenisine sunduk. Müşterilerimiz için, meyve ve sebze ürünlerinin tedarik süreçlerine şeffaf bir şekilde erişim imkânı sunan blockchain (blok zinciri) teknolojisini devreye aldık. Bu sayede müşterilerimiz, mağazalarımızda satışa sunulan MB (Migros Blockchain) logolu 750’den fazla meyve ve sebzenin tarladan rafa gelene kadar geçen tüm süreçlerine Migros mobil uygulamasından kolaylıkla ulaşabilmektedir.

Gelecekte büyümemize katkı sağlayacak yeni iş kollarının yanı sıra, farklı mağazacılık formatları ve 7/24 faaliyet gösterecek selfservis mağazacılık formatları üzerinde çalışıyoruz. Diğer taraftan, MoneyPay e-cüzdan mobil uygulamamız, temassız ödeme, para transferi, tüketiciler için yeni ödeme seçenekleri ve müşterilerimizin alışverişlerinde kullanabilecekleri hazır kredi limiti gibi imkânlar sunarken, geçtiğimiz sene yapılandırdığımız MoneyPay iştirakimiz finansal teknolojiler alanında yeni fırsatları karşılamamıza imkân sağlamaya hazırlanıyor.

Migros, pandemi sürecinde tüketici nezdinde daha da artan sağlık, kalite, güven ve çevre bilincine uzun yıllardır süregelen çalışmalarıyla yanıt verdi. Sağlıklı yaşam, gıda ve plastik atıkların azaltılması, sürdürülebilir tarım, iklim değişikliğiyle mücadele, ürün bilgilerinin standartlaştırılması ve şeffaflaştırılması, cinsiyet ve fırsat eşitliği alanları başta olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızı her geçen gün daha da güçlendirerek hem ülkemize hem de dünyaya referans olacak uygulamalar hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Yalın Dönüşüm ve İyi Gelecek

Migros’un değerli paydaşları, Migros’u esnek ve çevik bir yönetim anlayışı ile yönetiyoruz. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz şartlar her geçen gün baş döndürücü bir hızla değişiyor ve artan rekabet ile birlikte değişen müşteri beklentilerine uyum sağlamak ancak doğru stratejilerle mümkün oluyor. Geleneksel organizasyon yapıları ve mevcut iş yapış şekilleri ile gelişimi sürekli kılmak mümkün olmuyor.

Bu bakış açısıyla, Migros olarak, müşterimizi kutup yıldızı yapan, yalın ve değer odaklı bir dönüşüm sürecini kucaklıyoruz. Değişim, hayatımızda her zaman olacağına göre, dönüşüm süreçlerini bir proje olarak değil, sürekli gelişim felsefesiyle iş yapış şeklimize adapte ediyoruz. Migros’un değişime açık, kendini ve yaptığı işi sürekli geliştiren tutkulu çalışanlarıyla yolumuza devam ediyoruz.

Migros ile sağlam adımlarla geleceğin perakendesinde ön sıralarda yerimizi almaya hazırlanırken; Migros müşterilerine, Migros çalışanlarına ve Migros paydaşlarına iyi bir gelecek sunmak için çalışıyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum,

Ö. Özgür TORT

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Migros Ticaret A.Ş.