Kurumsal

Başkan Mesajı


Sayın Ortaklarımız,

Ekonomik ve Sektörel Değerlendirme

Geçtiğimiz yıl yurt dışında birçok gelişmiş ülkede, iyileşen global ekonomik görünümle beraber faiz artırımları gündemdeyken, içinde bulunduğumuz günlerde artan büyüme kaygılarıyla birlikte yeniden faiz indirimleri konuşulmaya başlandı. Bu durum, Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere önümüzdeki dönemde sermaye akışı açısından yeniden fırsat yaratabilir. Ülkemizde enflasyon, faiz oranları, büyüme ve kurlar daha öngörülebilir seviyelere gelmiş ve kredi maliyetleri gerilemiştir. Bu durum özel sektörün yatırım planlarını olumlu etkilemektedir. Bu pozitif gelişmelerin, istihdama da yansıması önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek konulardan olacaktır.

Stratejiler ve Operasyonel Performans

Şirketimizin geçtiğimiz yıl performansını değerlendirdiğimizde, Migros’un 2019 yılında büyümesinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Şirketin satışları bir önceki yıla göre %23,9 arttı ve konsolide satış hacmi 23,2 milyar TL’ye ulaştı. Konsolide esas faaliyet kârı bir önceki yıla göre iyileşme gösterdi. Konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) 1,5 milyar TL’yi (TFRS 16 dahil 2,2 milyar TL) aştı. VAFÖK marjı %6,6 (TFRS 16 dahil %9,6) oldu. Migros, operasyonlarından güçlü serbest nakit akışı yaratmaya devam etti ve yaratılan bu kaynaklar 2019 yılında bir önceki yıla göre gelişme kaydetti. Diğer taraftan, güçlü operasyonel performansa rağmen, özellikle kurlardaki artış dolayısıyla artan finansal giderler neticesinde 2019 yılında 492 milyon TL konsolide net zarar kaydedildi.

Ülkemizde gıda perakende sektörü açısından büyüme sürmektedir. Tüketicilerin harcanabilir gelirinin artmasıyla beraber gıdaya ayrılan bütçe de artacaktır. Migros olarak büyüyoruz ve her yıl binlerce yeni istihdam yaratıyoruz. Geçtiğimiz yıl 341 milyon TL yatırım yaptık ve mevcut mağaza portföyümüze 137 yeni mağaza ilave ettik. Migros’un yurt dışı iştirakleri dahil toplam mağaza sayısı 2.198’e ulaştı. Diğer taraftan, yoğun rekabetin yaşandığı bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sektörde çok sayıda mağaza açılıyor. Diğer taraftan, Migros bu rekabet ortamında pazar payı kazanmaktadır. Değerli ortaklarımız, Migros geçtiğimiz üç yıl içerisinde cirosunu %110 arttırdı, bu anlamda hızlı büyümemizi mağazalarımızdaki müşteri artışımızla ve online operasyonlarımızın performansını geliştirerek de sağlıyoruz.

Migros İyi Gelecek Planı

Sayın ortaklarımız, biz müşterilerimizin ne yediğini önemsiyoruz. Bu anlamda, sağlıklı ürünleri müşterilerimizin sofralarına getirebilmek için her geçen gün daha fazla çaba harcıyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, sadece taze ürün gruplarına yönelik açtığımız dağıtım merkezleri sayesinde hem verimlilik artışı sağlıyor hem de daha taze ürünleri daha kısa sürede müşterilerimize ulaştırabiliyoruz. Biliyorsunuz, önceki yıllarda ilgili bakanlık ile iş birliği yapmış ve meyve sebze ürünlerinin tüketicilere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını garanti altına alan iyi tarım uygulamalarını devreye almıştık. Yüzlerce kontrol noktasında ürünlerin kalitesini garanti altına alan bu uygulamaları kırmızı et ve tavuk ürünlerine de yaygınlaştırmıştık.

Değerli paydaşlarımız, Migros olarak bir taraftan işimizi daha verimli yönetmeye çalışırken diğer taraftan dünya ve topluma sorumluluk ile atılan her adım başarı ile sonuçlanır diye düşünüyoruz. Bu suretle, sürdürülebilirlik çatısı altında odaklandığımız konuları bir araya getirdik ve Migros iyi gelecek planını oluşturduk. İklim değişikliği ile mücadeleden atık yönetimine, Şirket kaynaklarımızın etkin kullanımından inovatif uygulamalara kadar belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda çalışıyoruz. Nakliye giderlerimizi hassasiyetle yönetiyoruz, su ve enerji kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanıyoruz, karbon ayak izimizi ölçüyor ve azaltıyoruz. Özetle, değer zincirimiz boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerimizi ölçüyor ve bu etkileri en aza indirilebilmek için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışıyoruz. Tüm bu sürdürülebilirlik çabalarıyla bugün sağlıklı büyüyen ve operasyonlarından kar eden Migros’un, gelecekte de bu başarısını sürdürebilmesini garanti altına alıyoruz.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Önümüzdeki dönemde Şirket olarak odaklanacağımız konular büyüme ve operasyonlarımızdan yaratılan serbest nakit akışının geliştirilmesi olacaktır. Yeni mağazalar açacağız, yeni istihdam yaratacağız. Şirketimizin Euro borçluluğunun daha da azaltılması yakından takip ettiğimiz konular arasında olacak. Önümüzdeki dönemde daha verimli çalışacağız, maliyetlerimizi kontrol edeceğiz ve hedeflerimize ulaşacağız. Geçtiğimiz üç yılda, satışlarımızı nasıl iki katına çıkardıysak, önümüzdeki yıllarda da güçlü büyüme rakamları ile yine sizlerin karşısında olacağız.

Sevgi ve saygılarımla,

Tuncay Özilhan

Yönetim Kurulu Başkanı

Migros Ticaret A.Ş.

CEO Mesajı


Migros’un Değerli Paydaşları,

Sektörde Migros

Ekonomide dengeler geçtiğimiz yıl yerine oturmaya başladı. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında istikrar kazanmaya başladı, finansal piyasalarda volatilitenin dalga boyu azaldı ve iyileşen beklentilerle faizler düşüşe geçti. Gıda perakende sektöründe üretim maliyetlerindeki artış yavaşladı, bu durum ürün fiyatlarına yansıdı ve enflasyon nispeten iyileşen güven ortamıyla birlikte düşüşe geçti. Bu olumlu gelişmeler ışığında, 2020 yılının ilk aylarındaki talep koşullarını değerlendirdiğimizde içinde bulunduğumuz sektörde ılımlı bir toparlanmadan söz edebiliriz.

Finansal ve Operasyonel Performans

Sayın ortaklarımız, fiziksel mağazacılığın büyüyüp geliştirilmesine yönelik yatırımlarımız geçtiğimiz yıl da devam etti. Mevcut mağazalarımızda müşterilerimize alışveriş keyfini daha iyi yaşatabilmek için yenileme yatırımları yaptık. Bu renovasyonlar sayesinde mağazalarımızda bir taraftan metrekare başına satış verimliliğini arttırırken diğer taraftan enerji giderleri gibi operasyonel maliyetlerimizi daha iyi yönetme konusunda gelişme kaydettik. Bu çabalar, aynı zamanda sürdürülebilir mağazacılık anlayışımız ile birebir örtüştü ve sorumlu perakendeci olarak anılmamıza katkı sağlayan karbon ayak izimizin azalmasına yardımcı oldu.


Geçtiğimiz yıl 137 yeni mağaza açtık, 341 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirdik. Migros, bu anlamda hem mevcut mağazalarının gelişen satış performansıyla hem de açtığı yeni mağazalarla büyümeye devam etti. Şirketimizin yurt dışı iştirakleri dahil toplam mağaza sayısı 2.198’e ulaştı.

Migros’un konsolide satışları 2019 yılında 23,2 milyar TL’ye yükseldi. Operasyonel karlılığın geliştirilmesi geçtiğimiz yıl da odağımızda yer aldı. Konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) 2019 yılında 1,5 milyar TL’yi aştı. (TFRS 16 dahil 2,2 milyar TL) VAFÖK marjı 10 baz puan iyileşme kaydetti ve %6,6 (TFRS 16 dahil %9,6) seviyesinde gerçekleşti. Artan birim maliyetlere rağmen operasyonel giderlerimizi kontrol altında tutabildik. Diğer taraftan, Euro kurundaki artış Şirketimizin kur farkı giderlerini ve finansman giderlerini artırdı ve 2019 yılında 492 milyon TL konsolide net zarar kaydedildi. Şirketimizin Euro borçluluğunun geçtiğimiz yıl %30 mertebesinde azaltılması önümüzdeki dönemde bilançomuzun daha sağlıklı yönetilmesine imkan verecektir.

Değerli paydaşlarımız, dikkatinizi çekmek isterim ki, zorlu ekonomik koşullarda dahi Migros her yıl operasyonlarından güçlü serbest nakit akışı yaratmaktadır. Sürdürülebilir büyümeye odaklanan Şirketimiz değişen perakendenin geleceğinde de söz sahibi olacaktır.

Tarım Geleceğimizdir

Değerli paydaşlarımız, müşterilerimize sağlıklı taze ürünlerin tedarik edilmesi konusunda çalışıyoruz. Aslında, bu açıdan şanslı bir coğrafyadayız. Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış eşsiz Anadolu topraklarının kıymetini biliyoruz. Hiç durmadan çalışan, üreten, insanımızı besleyen, dünyanın en büyük çiftliklerinden biri olan bu verimli toprakların, Anadolu topraklarının, üzerinde yaşıyoruz. Bu zenginliğin geleceğe, çocuklarımıza aktarılmasının sorumluluğunu hepimiz taşıyoruz. Bu hassasiyetle, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve Anadolu’nun orijinal tohumları ile üretilen “Ata Tohum” mahsullerini müşterilerimizle buluşturduk. Geçmişte Anadolu’da yetişen şimdilerde ise unutulmaya yüz tutmuş bazı tohumları yeniden canlandırarak, bu amaçla yerel üreticileri destekleyerek, eğiterek, üretimlerini artırmalarını sağlayarak, onlara ürün alım garantisi vererek hem değer yaratıyor hem de bu topraklara olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Bu suretle duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum.

Rakamların Ötesinde

Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz yoğun rekabet ortamında hızla değişen tüketici beklentilerine cevap verirken, yaptığımız işi aynı şekilde yapmaya devam edemeyeceğimizi biliyoruz. Gelişmeliyiz ve değişimi yönetmeliyiz. Bu anlamda elektronik ticarete odaklanma stratejimiz değerlidir. Geçtiğimiz yıl “Migros Hemen” uygulamasını başlattık.

Artık büyük illerde müşterilerimizin siparişlerini 30 dakika içerisinde adreslerine teslim edebiliyoruz, bu hizmeti yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl Migros sanal marketin hizmet verdiği il sayısını 81’e çıkaracağız ve ülkemizin tüm coğrafyasını kapsayacağız.

Elektronik ticarete yaptığımız yatırımlar müşteriye yakın olmak ve değişimi yönetmek anlamında stratejilerimizin sadece bir boyutudur. Diğer taraftan teknolojiyi iş süreçlerimizde etkin şekilde kullanarak yeni çözüm ve uygulamalarla sektörde farklılaşıyoruz. Müşteri çağrılarını WhatsApp uygulaması üzerinden otomatik olarak cevaplandıran akıllı sistemler, müşteriler için kasada nakit para ya da kredi kartına ihtiyaç duymadan ödeme seçeneklerinde çeşitlilik, banka hesabına ihtiyaç duymaksızın Migros mağazalarını kullanarak para transferi, 170’in üzerinde kurum için Migros kasalarında fatura tahsilatı ve İstanbul Kart – Money Card entegrasyonu hayata geçirdiğimiz yeniliklerden bazılarıdır. Bugün geldiğimiz noktada, Migros mağazası içerisinde otonom robot kullanarak satış takibi e stok kontrolü yapabiliyoruz. Yakın gelecekte müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni hizmetlerle ve yeni uygulamalarla karşınızda olacağız.

Sayın ortaklarımız, bugün, başta meyve sebze olmak üzere tüm gıda ürünlerinde tedarik maliyetlerimizi düşürmeye, lojistik süreçlerimizi iyileştirmeye ve müşterilerimize mümkün olan en uygun fiyatlarla ürün sağlamaya çalışıyoruz. Bugün, Türkiye’de en ucuz ürün fiyatlarını sunacak şekilde rekabet edebiliyoruz. Migros kalitesini ve hizmet anlayışını sürekli geliştiriyoruz. Bugün bakıldığında süpermarket operasyonları ana iş kolumuzdur.

Ancak ben, rakamların söylediğinin ötesinde, Migros’u gelecekte de başarılı kılacak sürdürülebilir stratejilere odaklandığımızı ifade etmek istiyorum. Ana iş kolumuzu destekleyici ve gelecekte belki de ilave iş kolları haline gelebilecek yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Geleceği planlamaya zaman harcıyoruz. Bu çabaların bugün görünen rakamların ötesinde başarıyı ve nihayetinde daha iyi rakamları beraberinde getireceğine inanıyoruz. Bu yolda, Migros’un daha yenisini aramaktan, daha iyisini geliştirmekten ve daha fazlasını istemekten hiç vazgeçmeyen tutkulu çalışanlarına güveniyoruz.

Başarıyı geleceğe taşırken sizlerin desteğini sonuna kadar hissediyor ve Migros olarak rakamların ötesinde geleceğe yürüyoruz.

Saygılarımla,

Ö. Özgür TORT

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Migros Ticaret A.Ş.