Kurumsal

Başkan Mesajı


Sayın Ortaklarımız,

Migros’un 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle sizleri saygı ile selamlıyorum.

Ekonomik ve Sektörel Değerlendirme

Koronavirüs salgını, 2021 yılında da ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilemeye devam etti. Türkiye ekonomisi ise geçtiğimiz yıl %11 mertebesinde büyüyerek kayda değer bir performans gösterdi. İhracat ve sanayi üretimi önemli ölçüde artış gösterdi ve büyümenin lokomotifi konumuna geldi. Diğer taraftan, kurlarda ve enflasyonda artış görüldü. Son dönemde yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik kriz ise büyüme ve enflasyona yönelik riskleri arttırdı.

Ülkemizde geçtiğimiz yılın ilk yarısını pandemi etkisiyle kısıtlamalarla geçiren gıda perakende sektörü, yaz aylarından itibaren normalleşme sürecine girdi. Büyümesini 2021 yılında da sürdüren sektör, istihdama doğrudan ve dolaylı olarak önemli ölçüde katkı vermeye devam etti. Yaz aylarında turizm sektöründe yaşanan canlılık ve ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin harcamaları sektöre katkı sağladı. Sektörde pandeminin başından itibaren ivme kazanan e-ticaret yatırımları 2021 yılında da artarak devam etti. Mevcut perakendecilerin ve özellikle hızlı teslimata yönelik sektöre yeni giren oyuncuların bu alandaki yatırımları gıda perakende sektöründe zaten çok yoğun olan rekabeti iyice arttırdı. Sektörde yıl içinde çok sayıda yeni fiziki mağaza açılırken, online hizmet veren lokasyon sayısı da önemli ölçüde artış gösterdi.

Stratejiler ve Operasyonel Performans

Migros için 2021 yılı, Kuzey Makedonya operasyonlarının satışının tamamlandığı ve yurt içi operasyonlara odaklandığımız bir yıl oldu. Pandemi koşullarına rağmen, fiziki mağazalara ve online hizmet veren mağazalara yapılan yatırımlarımız artarak devam etti. Migros, 2021 yılında 307 yeni mağaza açarak fiziksel büyümesini sürdürdü. Yıl içinde açılan mağazalar ile birlikte Şirketin mağaza portföyü 2021 sonunda 2.565 mağazaya ulaştı. Online hizmet veren mağaza sayısı yıl içinde 338 artarak 867 oldu. Türkiye’nin 81 ilinde hem fiziki mağazaları ile hem de online olarak hizmet veren Migros, farklı dijital pazar yeri platformları üzerinden de müşterilerine ürün sunmak suretiyle hizmet ağını geliştirdi. Migros’un online satışları 2019-2021 dönemini kapsayan iki yıl içinde 6 katına yükseldi.

Migros’un konsolide satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre %26,0 mertebesinde artış gösterdi ve 36,3 milyar TL’ye ulaştı. Yoğun rekabet ortamına ve artan maliyet baskılarına rağmen Şirket, operasyonel giderlerini sıkı bir disiplin içerisinde kontrol altında tutarak operasyonlarından güçlü serbest nakit akışı yaratmaya devam etti. FAVÖK, 3 milyar TL’yi aştı ve FAVÖK marjı %8,4 olarak gerçekleşti. Migros, 2021 yılında 359 milyon TL net kar kaydetti.

Daha Sağlıklı Bilanço Yapısı

Migros, 2021 yılında Euro cinsinden olan borçlarını tamamen kapattı ve önemli bir bilanço riskini bertaraf etti. Geçtiğimiz yıl TL bazında finansal borçlarını da azaltan Migros, daha sağlıklı bir bilanço yapısına ulaştı.

Migros’un finansal görünümünde son yıllarda yaşanan iyileşme, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in yıllık değerlemelerine de yansıdı. Temmuz 2020’de Migros’un ulusal uzun vadeli kredi notunu ‘A+(tur)’dan ‘AA (tur)’a yükselten Fitch Ratings, 2021 yılında Migros için bir kez daha not artırımına gitti ve Şirketimizin kredi notunu en yüksek not olan ‘AAA (tur)’a yükseltti. Not görünümü ise "durağan" olarak belirlendi.

İyi Gelecek

Migros’un değerli paydaşları,

Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz yıl birçok ülkede küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği sorunları her zamankinden daha fazla hissedildi. Ülkemizde de maalesef Karadeniz'de etkili olan aşırı yağışlar sonucu oluşan sel felaketleri ve yaz aylarında birçok ilde görülen orman yangınları hepimizi derinden yaraladı. Biz de, Migros olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle sürdürülebilirlik alanındaki yoğun çabalarımızı artırdık ve işimizi layıkıyla yaparak yarınlarımıza hak ettiği değeri vermeye odaklandık.

Sayın ortaklarımız, Migros, müşterilerine, uygun fiyatlı, sağlıklı ve taze ürünler tedarik etmek için çok yoğun çaba harcamaktadır. Migros’un işinin %77’si tarıma dayalı ürünlerden oluşuyor ve bu ürünlerin temini ve uygun fiyatlarla müşterilere ulaştırılması büyük önem arz ediyor. Son yıllarda gerek iklim değişikliği gerekse küresel çapta enerji fiyatlarındaki artışlar, Türkiye’de tarım sektörünü de önemli oranda etkiledi. Bu gelişmeler dikkate alındığında, Migros’un başta çiftçiler olmak üzere küçük üreticilere destek veren yerelleşme stratejisinin değeri bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Migros, raflarında giderek daha fazla sayıda yerel ürüne yer vermekte ve başta kadın kooperatifleri olmak üzere belli sayıda yerel küçük üreticiye alım garantisi vermektedir. Şirketimiz, yerinde tarımsal üretim, yerinde tedarik ve yerinde satışı kapsayan değer zincirini desteklemektedir. Böylece, daha az taşıma ve nakliye ile yerinde tüketim imkanı da yaratarak karbon salımının azaltılmasına yardımcı olunmaktadır.

Migros olarak iyi bir gelecek için karbon salımını düşürmeyi hedefliyoruz. 2019-2021 yılları arasında metrekare başına karbon salımını %18,8 azaltmayı başardık ve 2030 yılına kadar %35 oranında azaltım hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşabilmek için tedarikçilerimizle, çiftçilerimizle birlikte çalışıyor, üretim süreçlerini, imha-kayıp alanlarımızı gözden geçirip, verimlilik artırıcı yeni süreçler ve projeler hayata geçiriyoruz. Enerjimizi içinde bulunduğumuz ekosistemi geliştirmek için de harcıyoruz.

Sağlıklı, çevreye saygı ile üretilmiş, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerin tüm tüketicilerin hakkı olduğu bilinciyle hareket ediyor ve tüm bu çabaları yarınlarımıza ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Değerli ortaklarımız,

2022 yılında ve önümüzdeki yıllarda Migros büyümeye devam edecektir. Fiziki ve online yeni mağazalar açacağız, yeni iş kanallarına açık olacağız, işimizi büyüteceğiz. Hızla değişen dünyaya adapte olmak için, yeni iştiraklerimiz ile birlikte daha verimli ve karlı olmaya devam edeceğiz. Ülkemize, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve paydaşlarımıza daha fazla değer katmak için çaba göstereceğiz.

Hepinize aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı günler diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Tuncay Özilhan

Yönetim Kurulu Başkanı

Migros Ticaret A.Ş.

CEO Mesajı


Değerli Ortaklarımız,

Ekonomik Durum ve Sektörde Migros

Dünyada ve ülkemizde artan vaka sayıları nedeniyle pandemi, özellikle 2021 yılının ilk yarısında ekonomik ve sosyal hayatımızda etkili oldu. Yıl içinde ülkemizde artan aşılama çalışmaları ile ekonomimiz canlandı, üretim, ihracat ve büyüme artış gösterdi. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yaz tatili nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısında önemli artış yaşanması ekonomimizin canlılığına katkı sağladı. Zaman zaman döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara ve girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen üretici ve organize perakendecilerin yoğun çabalarıyla ürünlerin tedarik zincirlerinde dikkate değer bir aksama yaşanmadı ve tüketicilerin gıda ve ihtiyaç maddelerine erişiminde kesinti olmadı.

Gıda perakende sektörü, geçtiğimiz yıl yeni mağaza açılışları ve online hizmet kanallarının gelişimiyle büyümeye devam etti ve bu suretle ekonomiye ve istihdama katkı sağladı. Migros, çalışanlarının ve tedarikçilerinin özverisiyle, Türkiye çapında tüm mağazalarında kesintisiz hizmet sundu. Şirketimiz, artan müşteri talebini karşılamak için yeni mağazalar açmakla kalmadı, özellikle pandemi başlangıcından beri talebi artan online hizmetlerini önemli yatırımlar yaparak geliştirdi.

Finansal ve Operasyonel Performans

Migros geçtiğimiz yıl uygun fiyatlı ürün çeşidi, hizmet kalitesi ve müşterilerine çoklu kanallardan sunduğu erişim imkânları ile büyümeye devam etti. Migros’un konsolide satışları 2021 yılında %26 artış gösterdi ve 36,3 milyar TL’ye ulaştı. Yurt içi satışlar yüzde %26,5 büyüme kaydetti. Migros, 2021 yılında, 307 yeni mağaza açtı ve mağaza sayısı 2.565’e ulaştı. Kapasite artışının da etkisiyle 2021 yılında online operasyonlardan elde edilen satışlar, bir önceki yıla göre yaklaşık iki katına çıktı ve büyümeye önemli ölçüde katkı sağladı. Migros, fiziki ve online kanallarda büyüme, altyapı iyileştirmeleri ve yeni teknoloji yatırımları için 2021 yılında 969 milyon TL yatırım yaptı, 8.000 yeni işe alım gerçekleştirdi ve bu suretle ülkemizin büyümesine ve istihdamına katkı sağladı.


Pandemi ortamı, artan operasyonel maliyetleri beraberinde getirse de alınan maliyet düşürücü önlemler ile Migros 2021 yılında 3,1 milyar TL konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yarattı. FAVÖK marjı %8,4 oldu. Şirketin borçluluğunun bir önceki yıla göre azalması finansal giderlerdeki artışı sınırladı. Neticede, 2021 yılında 359 milyon TL net kar kaydedildi.

Stratejiler ve Geleceğe uyum

Değerli ortaklarımız, son birkaç yıldır yurt içi operasyonlarımıza odaklanıyoruz. Geçtiğimiz yıl Kuzey Makedonya’daki operasyonlarımızı devrederek bu ülkeden başarıyla çıkarken, Kazakistan’da da perakende operasyonlarımızı devrettik. Enerjimizi yurt içinde fiziki büyüme ve online kanallardaki büyüme fırsatlarına ayırıyoruz. Pandeminin de etkisiyle hızla değişen müşteri beklentilerine cevap verirken, aynı zamanda Şirketimizin uzun dönemli büyümesini sürdürülebilir kılacak yeni iştirak yapıları geliştiriyoruz.

Online perakendeciliğin gıda ve benzeri iş kollarındaki değişen ve çeşitlenen talepleri ile Şirketimizin online kanallarının gelişiminin hızlandırılmasına odaklanmak amacıyla, Ekim 2021’de MigrosOne’ı (Dijital Platform Gıda Hizmetleri A.Ş.) kurduk. Bu iştirak yapısı sayesinde, online iş kanallarına daha fazla odaklanacak ve daha hızlı kararlar alacağız. Büyüyen online operasyonlarımızın hızına yetişecek lojistik çözümlerini de beraberinde kurguluyoruz. Bu kapsamda, 2022 yılı başında Paket Lojistik ve Teknoloji A.Ş.’deki ortaklık payımızı %25’den %75’e çıkardık.

Migros’un sahip olduğu medya varlıklarını tüm reklam verenlere daha etkin bir şekilde ulaştırabilmek ve veri bazlı pazarlama aktivitelerinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla, medya sektöründe faaliyet göstermek üzere Haziran 2021’de Mimeda Medya Platform A.Ş. (“Mimeda”) adında yeni bir Şirket kurduk. Mimeda, şimdiden müşterilerine veri odaklı içgörüler sağlamaya başladı.

Geçen yıl kurduğumuz bir diğer bağlı ortaklığımız Moneypay ise, hızla fintech alanında çözümler geliştirmeye başladı. Müşterilerimizin herhangi bir banka hesabına bağlı olmaksızın gerçekleştirebilecekleri para transferi, fatura ödeme gibi özelliklerin yanı sıra e-cüzdan, “Şimdi Al Sonra Öde” gibi müşterilerimizin bütçesine destek veren ve hayatını kolaylaştıran çözümler kısa süre içerisinde hayata geçirildi.

Bilgi Teknolojileri, her zaman ajandamızın en üst sıralarında yer alıyor. Sağladığı verimliliği ve getirdiği fırsatları gördükçe yeni teknolojilere yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. “Migros Up” ile start-up yapılarına destek verirken, onların Migros’un iş süreçlerini geliştiren yenilikçi ve hızlı çözümlerini kucaklıyoruz.

İyi Gelecek

Küresel iklim krizinin artık sadece gelecekte hayatlarımızı etkileyecek bir unsur olmadığını, bugün de derinden etkilendiğimiz hayati bir konu olduğunu görüyoruz. Migros olarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız, iyi bir gelecek için, içinde bulunduğumuz ekosistemi de harekete geçiren çabaları içeriyor. İşimizi yaparken maliyet odaklı bakış açımızın yanı sıra, aldığımız kararların çevreyi nasıl etkilediğini de mutlaka değerlendiriyoruz ve çevre dostu çözümlere imza atıyoruz.

Gıda ve özellikle plastik atıkların azaltılması, sürdürülebilir tarım için tarım odağımızın genişletilmesi, ülkemizin her köşesindeki üreticilerin ürünlerinin mağaza raflarımıza güvenle ulaştırılması, cinsiyet ve fırsat eşitliği gibi alanlar başta olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki adımlarımızı her geçen gün daha da güçlendirerek hedeflerimiz arasına konumlandırıyoruz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların, uluslararası platformlarda da değer bulmasından memnuniyet duyuyorum. Financial Times’ın global sürdürülebilirlik platformunda yayınlanan “How regenerative farming policy will change markets” başlıklı makalesinde Migros’un sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları “iyi örnek” olarak gösterildi.

Migros’un değerli paydaşları, bugünden, yarınları düşünerek büyük bir titizlikle uygulamaya koyduğumuz stratejiler, geleceğin perakendesinde sağlam bir yer edinmemize yardımcı olacaktır. Her şey çok hızlı değişirken, Migros’un esnek, veriye dayalı karar alabilen ve değişime hızlı adapte olabilen liderleri Migros’u gelecekte de başarıya taşıyacaktır.

2022 yılında 200’den fazla fiziki mağaza açmayı, ayrıca online hizmet veren mağazalarımızın sayısını önemli ölçüde arttırmayı, 8.100 yeni istihdam yaratmayı ve 1,2 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda paydaşlarımıza daha fazla değer yaratacağız ve Migros’u yeniden temettü dağıtan bir Şirket haline getireceğiz.

Değerli paydaşlarımız, son olarak müşterilerimize mesajımızı iletmek istiyorum. İklim krizinden en çok etkilenen sektörlerin başında tarım sektörü gelmektedir. Pandemi sonrası yaşanan global emtia fiyatlarındaki artışlar ile jeopolitik ve iklim krizlerinin getirdiği tarımsal kayıplar tedarikçilerimizin de üretim maliyetlerini artırdı. Biz ise, Migros olarak, giderek artan operasyonel ve lojistik maliyetlerimize rağmen, tek bir şeye; “müşterilerimizin uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli ürünlere kesintisiz ulaşmasına” odaklanıyoruz. Yoğun rekabet ortamında, son derece düşük marjlarla çalışılan bir sektörde, halka açık bir gıda perakende şirketi olarak, “ürünler mağazalarımızda her zaman uygun fiyatlarla olsun ki daha fazla müşteriye daha iyi hizmet verebilelim” istiyoruz. Migros olarak bu çabalarımızın müşterimizin nezdinde teveccüh bulmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Bu güzel topraklarda Migros markasını 1954’ten beri sizlerin sevgisi ile büyütürken, yarım asrı aşkın süredir bize “dürüst satıcı” denmesiyle gurur duyuyoruz. Müsterih olunuz ki, “sarsılmaz değerlerimizle” dürüst satıcı bayrağını bugüne kadar bir an olsun indirmediğimiz gibi, bundan sonra da Migros var oldukça yorulmadan, sizler için, taşıyacağız.

Hepinize saygılar sunuyorum,

Ö. Özgür TORT

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO

Migros Ticaret A.Ş.