İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde finansal raporlarımız pay sahipleri, menfaat sahipleri ve diğer tüm ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.
 
Designed by Dreams&Bytes