Bağımsız Denetçi


Şirketimizin 16 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği ve Denetimden Sorumlu Komite’nin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.