Değerli Ortaklarımız ve Paydaşlarımız,

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Bu vesileyle sizlerle bir araya gelerek Şirketimizin hedeflerini, stratejilerini, Migros’u sektörde nasıl konumladığımızı ve büyüme planlarımızı paylaşma fırsatını bulduğum için memnuniyet duyuyorum.

Ekonomik ve Sektörel Değerlendirme

Ülkemizde geçtiğimiz yılın ikinci yarısında kurlarda yaşanan artış, mal ve hizmetlerin üretim maliyetlerini arttırdı. Şirketlerin daha ihtiyatlı yatırım stratejileri ile beraber, ekonomik büyüme, önceki yıllara göre düşüş gösterdi. İçinde bulunduğumuz yılın ilk aylarında ise, işsizlik rakamlarında artış görülse de kurlardaki dalgalanma boyu azaldı, geçen yıla göre enflasyon gerilemeye başladı ve ekonomi nispeten dengelenme sürecine girdi. Zor günlerin artık geride kalmaya başladığı düşüncesiyle, önümüzdeki süreçte yatırım iştahında artış, büyümede iyileşme ve enflasyonda düşüş beklentilerimizi koruyoruz. Ekonomi odaklı politikaların oluşturacağı güven ortamı ile ülkemizde yatırımlar yeniden artacak, güçlü büyüme tesis edilecek ve işsizlik azalacaktır. Genç ve dinamik Türkiye, yeniden hak ettiği yüksek büyüme potansiyeline kavuşacaktır.

Yurt dışında ise başta Amerika olmak üzere gelişmiş ülkelerde ekonomik anlamda belirli bir toparlanma yaşandı. Zaman zaman piyasalarda dalgalanmalar meydana gelse de beklentilerin iyileştiği nispeten olumlu bir yıl geride bırakıldı.

Stratejiler ve Operasyonel Performans

Değerli ortaklarımız, Migros olarak büyüme anlamında iyi bir yılı geride bıraktık. Sene başında planladığımız rakamların üzerine çıktık ve 2018 yılında 238 yeni mağaza açtık. Geçtiğimiz yıl yatırım harcamalarımız 488 milyon TL’ye ulaştı. Yaptığımız yatırımlarla Migros kalitesini, Migros güvenini, Migros’un güler yüzlü hizmet anlayışını götürmediğimiz ilimiz kalmadı. Kipa ile yasal birleşme süreci tamamlandı, Kipa mağazalarının satış performansını arttırmak ve daha verimli hale getirebilmek amacıyla bu mağazaların tamamı Migros formatına dönüştürüldü. Yine aynı şekilde yıl içinde devraldığımız Makromarket ve Uyum mağazaları Migros formatına çevrildi. Bunun yanı sıra, mevcut Migros mağazalarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlarımız sürdü.

Migros’un yurt dışı iştirakleri dahil toplam mağaza sayısı 2.103’e ulaştı. Yeni mağaza açılışları yanı sıra mevcut Migros mağazalarının güçlü performansı ile Şirketin konsolide satışları 2018 yılında 18,7 milyar TL’yi aştı ve yıllık satış büyümesi %22,0 oldu. Konsolide faaliyet kârı bir önceki yıla göre gelişme kaydetti ve faaliyet kârında yaşanan artış Şirketin satış büyümesinin de üzerinde oldu. Konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr) bir önceki yıla göre %39,6 artış göstererek 1,2 milyar TL’yi aştı. 2017 yılında %5,7 olan VAFÖK marjı iyileşme gösterdi ve %6,5’e ulaştı. Migros’un güçlü operasyonel performansına rağmen, TL’nin Euro karşısında değer kaybetmesi Şirketin kur farkı giderlerini artırdı ve kaydedilen finansal giderler neticesinde 2018 yılında 835 milyon TL konsolide net zarar kaydedildi.

Geleceğe Yönelik Beklentiler


Migros olarak önümüzdeki dönemde hedeflerimiz, Şirketin Euro borçluluğunun azaltılması, büyümenin sürdürülmesi ve operasyonel kârlılığın iyileştirilmesi olacaktır. Geçtiğimiz üç yılda, Şirketimizin konsolide satışları 9.390 milyon TL’den 18.717 milyon TL’ye yükselmiş ve konsolide VAFÖK rakamı 602 milyon TL’den 1.217 milyon TL’ye çıkmıştır.

Sevgili paydaşlarımız, aslında bir adım geriye çekilip büyük resme baktığımızda, Migros’un son 3 yılda konsolide satışlarını ve bu dönemde yarattığı konsolide VAFÖK’ü iki katına çıkardığını görüyoruz. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte de benzer bir büyümeyi gerçekleştirmek üzere çaba gösteriyoruz.

Bu yüksek hedeflere giderken elbette belli zorluklarla karşılaşacağız. Elbette, her zamankinden çok çalışmamız gerekecek. Elbette siz paydaşlarımızın desteği, her zamanki gibi çok önemli olacak. Ancak, ülkemizde Migros denildiğinde nasıl akla “kalite, hizmet, aile bütçesine katkı” geliyorsa, nasıl müşterilerimiz teveccüh edip “Migros varsa güven vardır” diye düşünüyorlarsa işte ben de aynı şekilde düşünüyorum. Migros çalışanlarına baktığımda müşterilerimizin Migros’a güvendiği gibi ben de Migros’a güveniyorum.

Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum,

Tuncay Özilhan
Yönetim Kurulu Başkanı