Değerli Paydaşlarımız,

Migros’un 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Toplantıya katılımınızdan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum.

Ekonomik ve Sektörel Değerlendirme

Sayın ortaklarımız, ekonomiye yönelik genel bir değerlendirme yaptığımızda, geçtiğimiz yıl, gerek yurt içinde gerek yurt dışında olumlu-olumsuz gelişmelerle beraber, bir takım belirsizliklerin de devam ettiğine şahit olduk. Amerika tarafında ekonomiyi canlandırmaya yönelik uzun soluklu çabalar sonuç vermeye başlamış görünürken faiz artırımları da başladı. Diğer taraftan, Japonya ve Avrupa Birliği’nde halen genişlemeci para politikalarının sürdüğünü ve negatif faiz uygulandığını gördük. Emtia fiyatları açısından ise başta petrol fiyatları olmak üzere düşüşler hakim oldu ve bu düşüşler gelişmekte olan birçok ülkede dalgalanmalar yarattı.

Ülkemiz ekonomisi ise petrol fiyatlarındaki düşüşten olumlu etkilendi, cari açığımız önemli ölçüde gerileme kaydetti. 2014 yılında %2,9 büyüyen Türkiye ekonomisi, 2015 yılının ilk 9 ayında %3,4 büyüme kaydetti. Enflasyon yükselme trendine girdi ve %8,8 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarının son 4 senedir tek haneli seviyelerde kalmasını ve hatta bu kez iniş trendine geçmesini önemsiyorum.

Bu yıl asgari ücrete yapılan artış önemli bir maliyet baskısı yaratacak olsa da orta vadede tüketim dolayısıyla büyümenin yavaşlayan çarklarını hızlandırması açısından pozitif olarak da değerlendirilebilir. Toplumun harcanabilir gelirinin artıyor olmasının gıda perakende sektörü dahil tüm sektörlerin büyümelerine ivme kazandırmasını umuyorum.

Stratejiler ve Operasyonel Performans

Sayın ortaklarımız, önceki yıllarda da ifade ettiğim gibi Migros olarak büyümeye devam ediyoruz. Migros, perakende sektöründe yatırımlarını sürdürüyor, iyi günde kötü günde istihdam yaratmaya devam ediyor. Diğer taraftan bizim stratejimiz, ne pahasına olursa olsun çok hızlı büyüme değil; pazar payı kazanmamıza imkan veren, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümedir. Yurt dışı dahil, 2014 yılında 199 mağaza açarken, 2015 yılında 257 yeni mağaza açtık. Şirketin toplam mağaza sayısı, 2015 sonu itibarıyla 1.410’a ulaştı. Migros olarak, ayrıcalıklı hizmet sunuyoruz, müşterilerimizi önemsiyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Migros kalitesinden asla ödün vermeden, her geçen yıl daha da rekabetçi fiyatlarla daha geniş müşteri kitlelerine ulaşıyoruz.

Migros’un konsolide satışları, 2015 yılında, 9.390 milyon TL’ye ulaşarak geçen yıla göre %15,6 mertebesinde artış gösterdi. Brüt kâr tutarı 2.526 milyon TL ve brüt kâr marjı %26,9 olarak gerçekleşti. Konsolide VAFÖK (Vergi, Amortisman ve Faiz Öncesi Kâr-EBITDA), 602 milyon TL ve VAFÖK marjı %6,4 oldu. Nihayetinde, Şirket 2015 yılında operasyonlarından önemli ölçüde faaliyet karı yarattı, ancak kur farkı giderleri ve bir kereye mahsus giderler dolayısıyla 370 milyon TL net zarar kaydetti. Söz konusu finansal giderlerin nakit çıkışı gerektirmeyen giderler olduğuna dikkatinizi çekerim.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Sayın Ortaklarımız, Migros’un 60 yılı aşkın süredir bu ülkede hizmet verdiğini, kurumsal kültürüyle, sosyal sorumluluğunun bilinciyle, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına sahip olduğunu ifade ediyoruz. Peki Migros, kurumsal yönetim açısından dışarıdan bakınca nasıl görülüyor? Bu vesileyle ifade etmek istiyorum; 2015 yılı sonunda yapılan bağımsız bir değerlendirme, Migros kültürüne verdiğimiz önemi perçinledi. Migros, Kurumsal Yönetim alanında bağımsız derecelendirme yetkisine haiz bir kurum tarafından değerlendirildi ve bu alanda Türkiye’de bu güne kadar verilmiş en yüksek notlarından birine ulaştı. Neticede, Borsa İstanbul tarafından Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edildi.

Değerli Migros paydaşları, geçtiğimiz yıl sermaye yapımızda önemli bir değişiklik meydana geldi. Türkiye’nin en saygın grup şirketlerinden biri olan Anadolu Endüstri Holding, Migros’un %40,25 hissesini devraldı ve Migros’ta eşit yönetim hakkına sahip oldu. Bilindiği üzere, Grubun ayrıca Migros’taki payını %50’ye çıkarma hakkı bulunuyor. Anadolu Grubu’nu sizlere anlatmama gerek yok. Türkiye’yi, gıda perakende sektörünü bilen, müşterileri, alışveriş alışkanlıklarını, trendleri tanıyan, anlayan, sektördeki tecrübesiyle ileriye dönük beklentileri kestirebilen kurumsal ve vizyoner bir grup, Anadolu Grubu.

Dolayısıyla, bugün itibarıyla, Migros, engin uluslararası tecrübeye ve bilgi birikimine sahip BC Partners ile uyum içinde çalışan Anadolu Grubuyla dengeli bir yönetim yapısına sahiptir. Bu vesileyle ifade etmek istiyorum; Migros’un geleceğine olan inancım bir kez daha perçinlenmiştir.

2016 yılı ve izleyen yıllarda Migros’un gelişmiş Şirket kültürü ve güçlü ortaklık yapısı ve güçlü yönetimi ile başarılarını sürdüreceğine inanıyorum.

Saygılarımla,

F. Bülent Özaydınlı
Migros Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
 
Designed by Dreams&Bytes