Perakendeciliğin “yeşil” örnekleri


Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak, ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejileri, tüm dünyada giderek öncelikli bir politika hedefi olarak benimsenen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Migros, satın almadan satış sonrası hizmetlere, değer zincirinin tamamında güvenilir ve çevre dostu bir operasyonel yapının teşkil edilmesi için çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çevre yönetim sistemleri geliştirmekte, biyoçeşitliliğin korunmasına önem vermekte, iklim değişikliğiyle mücadelede çalışmalar yürütmektedir. Öncü vizyonu ile operasyonlarında mükemmelliği sağlamayı, çevre koruma konusunda toplumsal bilinci ve katılımı artırmayı hedeflemektedir. Migros, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesinin sahibidir.

Migros, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde Doğal kaynakların korunması için çalışmalar yapmaktadır. Su verimliliğini sağlamak, faaliyetleri sonucu açığa çıkan atık suyun çevresel etkilerini önlemek ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek, çalışma prensiplerindendir. Bu amaçla mağazalar, hizmet reyonları ve üretim tesislerinde kullanılan su tüketimi aylık olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.

Migros, çevresel bazlı sürdürülebilirlik kapsamında gıda kayıp ve atıklarının azaltılmasını da stratejileri arasına almıştır. 20 Mart 2015 tarihinde CGF (Consumer Goods Forum) tarafından yayınlanan FLW (Food Loss& Waste) standardına uyum çalışmaları başlatılmıştır. Bu standart kapsamında kategorize edilen gıda kayıp ve atıkların miktarları hesaplanmış ve çıkan sonuçların yönetilebilmesi için analiz çalışmalarına başlanmıştır.

Sera gazı emisyonu raporları halihazırda Türk perakende sektörü için zorunlu bir uygulama olmasa da, Migros, tüm mağazalarında, dağıtım merkezlerinde, taze üretim depolarında, kamyonlarında, bölge birimlerinde ve MİGET Et İşleme Tesisinde oluşan sera gazı emisyonunu gönüllü olarak çıkarmakta, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca toplum genelinde de kampanyalar yaparak konuya dair farkındalık yaratan projeler geliştirmektedir.

Biyoçeşitliliğin Korunması
Migros, Müşteri Ormanı, Çalışanlar Korusu, İş Ortakları Ormanı olmak üzere Ege’de yanmış ve tahrip olmuş binlerce ağacın yerine; Ege Orman Vakfı aracılığı ile Dikili, Torbalı, Şirince, Çeşme, Seferihisar ve Urla’ya 540.650 fidanlık orman kazandırmıştır. Müşteri Ormanları için, Ege Orman Vakfı’nın yetiştirdiği zeytinler raflara taşınarak, geliri yeni ormanlık alanların yaratılması için kullanılmaktadır. Çok sayıda farklı canlı türünün yaşamasına imkan sağlayan ormanlık alanlar Migros’un biyoçeşitliliğe verdiği önemi göstermektedir. Migros, ormansızlaşma konusuyla ilgili 2015 yılında tedarikçilerinin sertifikalı soya ve hurma yağı kullanımlarını izlemeye başlamıştır. Bu izlemenin amacı tedarikçiler üzerinde sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ilgili bilinç yaratmaktır.

Bunun yanında Migros, çevre üzerindeki etkileri daha da azaltmak amacıyla, müşterilerini plastik kart yerine mobil kart kullanmaya teşvik etmektedir. 2015 yılı itibarıyla kartlı işlemlerde %25’e ulaşan Mobil Money Club Kart kullanım oranı, 2016 itibari ile %41’e ulaşmıştır. Sektörde çevre dostu poşet uygulamasını ilk başlatan perakendeci olan Migros, plastik torba tüketiminin azaltılması konusunda da belirgin bir başarı elde etmiştir. 

Çevre Bizim Sahil Bizim
Dünya Çevre Günü için, çevre temizliği bilincini geliştirmek adına önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Migros, Anadolu Yakası’nın en yoğun sahillerinden Caddebostan’ı ve Avrupa Yakası’nda Bakırköy sahil şeridini çalışanlarının gönüllü katılımıyla temizlemiştir. 2015 senesinde ikincisi düzenlenen etkinlikte ‘Çevre Bizim, Sahil Bizim’ söylemiyle yola çıkan Migros çalışanları sahil şeridi boyunca atık toplayarak herkesi çevre konusunda duyarlı olmaya davet etmiştir. 2016 yılında Migros çalışanlarının bu gönüllü hareketi Ege bölgesine taşınmış ve Yeni Foça, Edremit Altınoluk, Fethiye Çalış ve Bodrum Turgutreis plajları temizlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı mezunları, toplanan atıklardan deniz yıldızı ve Caretta Caretta heykelleri yaparak harekete destek vermiştir. Heykeller, atık toplama çalışması yapılan ilçelerdeki Migros mağazalarında sergilenerek toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlanmıştır.

Yeşil Mağaza- Bodrum Maya Migros Mağazası
Sürdürülebilir yeşil perakende çalışmalarının en önemli örneklerinden biri de Bodrum Maya Migros mağazasıdır. Tam çevreci olarak tasarlamış Bodrum Maya Migros Mağazası, Türk perakende sektöründe LEED GOLD sertifikası alan ilk mağazadır. Bu projeyle, yeşil perakendenin gerekleri yerine getirilerek enerji ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Maya Migros Mağazası’nın ardından Alaçatı Macrocenter Mağazası da Operasyon ve Bakım kategorisinde LEED Gold Sertifikası taşımaya hak kazanmıştır.


ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARI
Migros, müşterilerini, evlerinde oluşan ambalaj atıklarını ayrıştırarak mağazalardaki kağıt, plastik, metal ve cam atıklar için ayrı ayrı bulunan geri dönüşüm kiosklarına bırakmaları için teşvik etmektedir. İlk kez 2010 yılında atık toplamak amacıyla başlatılan Çevreci Kiosk uygulamasıyla bugüne kadar 8,4 milyon adet ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılmıştır. Çevreye duyarlı müşteriler, bu kiosklara getirdikleri atıklar sayesinde bez çanta, nesli hızla tükenen deniz kaplumbağalarını evlat edinme ya da Migros Müşteri Ormanı’na fidan bağışında bulunma imkanına sahip olmaktadırlar. Nesli hızla tükenen kaplumbağaların evlat edinilmesi projesi, WWF ile 2012 yılında başlatılan biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik bir projedir. Migros bu sayede, IUCN Kırmızı Listesi’nde yer alan yeşil kaplumbağaların korunması projesine maddi destek sağlamaktadır. Çevreci Geri Dönüşüm Kiosku bulunan mağaza listesine aşağıdaki link içerisinden ulaşabilirsiniz;

Çevreci Geri Dönüşüm Kiosku Mağaza Listesi


Migros ayrıca, özgün markalı ürünlerin ambalaj atıklarını da ÇEVKO Vakfı aracılığı ile geri dönüşüme kazandırmaktadır. Migros, 2011 yılında ‘Sıfır’ atık hedefiyle şekillenen entegre atık yönetim sistemini Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle yapılandırmıştır. Bu sistemin amacı atıkların kaynağında ayrıştırılarak en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda mağazalarda çalışanlara yönelik farkındalık artırıcı eğitimler organize edilmektedir. Migros, Genel Müdürlük bünyesinde de atık ayrıştırma projesi yürütmektedir. Genel Müdürlük kapsamında çıkan ambalaj atıklarının, kağıtların, cam atıkların ve organik atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlanarak bu atıkların ülke ekonomisine kazandırılmasına aracılık edilmiştir. Bu proje, 2016 yılında Şube Direktörlüklerine de yaygınlaştırılmıştır. Tüm bu çalışmaları sayesinde Migros, 2016 yılında toplam 12.038 ton ahşap, kağıt, metal, plastik ve camı geri dönüşüme kazandırarak 70.608 ağacın kesilmesini önlemiş, 16.250 ailenin yıllık elektrik tüketimine eş tasarruf sağlamıştır. 


BİTKİSEL ATIK YAĞLAR
Kullanılmış bitkisel atık yağlar temiz suların kirlenerek kullanılamaz olmasına neden olmakta ve 1 litre atık yağın lavabolara dökülmesi ile 1 milyon litre içme suyu kullanılamaz hale gelmektedir. Bu durum yüzey sularında yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokmakta, lavabolara dökülen atık yağlar iletim sistemlerinde birikerek boru kesitlerini daraltmakta ve kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara sebep olmaktadır. Migros Ticaret A. Ş. bu sorunlara sistematik bir yaklaşım getirmiş, müşterilerinin evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları toplamak üzere mağazalarına, bitkisel atık yağ toplama bidonları yerleştirmiştir. Toplanan bitkisel atık yağlar, yetkilendirilmiş lisanslı firmaların geri dönüşüm tesislerinde biodizel üretimi ile optimum oranda geri dönüşüme kazandırılmaktadır. 2015 yılında 300 Migros mağazasına müşterilerden gelen bitkisel atık yağların toplanması amacıyla “atık yağ toplama bidonları” konumlandıran Migros, 2016 yılında bu kapsamda hizmet sunan mağaza sayısını 805’e ulaştırmıştır. Yapılan bu proje sayesinde çevreye duyarlı müşteriler tarafından getirilen ve Migros bünyesinden çıkan bitkisel yağlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmaya teslim edilmektedir. Bitkisel Atık yağların toplanması sonucunda oluşan destek TURMEPA Deniz Temiz Derneği’ne aktarılarak denizlerimizin temizlenmesine katkı sağlanmaktadır. 2016 yılı içerisinde 24 ton bitkisel atık yağ, lisanslı firmalara teslim edilmiştir. Bitkisel atık yağların toplanması için atık yağ bidonu bulunan mağaza listesine aşağıdaki link içerisinden ulaşabilirsiniz;

Bitkisel Atık Yağ Mağaza Listesi

ATIK PİLLER
Atık pillerin çöpler vasıtasıyla toprağa karışması, denizlere, akarsulara ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri kimyasal maddeler çevrenin kirlenmesine yol açmaktadır. Migros, kullanılmış atık pillerin toplanması amacıyla TAP Derneği (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) ile işbirliği halindedir. Bu kapsamda mağazalara atık pil toplama kutuları yerleştirilmiştir. Uygulama kapsamında 2016 yılında 2 ton atık pil toplanmış ve geri dönüştürülmek üzere TAP Derneği’ne gönderilmiştir. Atık pillerin toplanması için pil kutusu mağaza listesine aşağıdaki link içerisinden ulaşabilirsiniz;

Atık Pil Toplanan Mağaza Listesi

ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK ATIKLAR
Geri dönüşüme gönderilmeyen elektronik atıklar hem insan sağlığını tehdit etmekte hem de çevreye onarımı mümkün olmayan kalıcı zararlar vermektedir. Aynı zamanda geri dönüşüme alınmayan elektronik atıkların ekonomide yarattığı kayıp da oldukça fazladır. Elektrikli ve elektronik ürünlerin işaretlemesinde kullanılan ve üzerinde aşağıdaki sembol bulunan elektrikli ve elektronik ürünler, geri dönüşüm için değerlendirilebilir.

2013 yılından bu yana Migros ve Macrocenter mağazalarında EEE (Elektrikli ve Elektronik Eşya) atık toplama projesi gerçekleştirilmektedir.  Müşterilerin getirdiği elektrikli ve elektronik eşyalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşların geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir. Bu kapsamda, 2016 senesinde 100 ton elektrikli ve elektronik cihaz atığı toplanmış ve geri dönüşüme kazandırılmıştır. Elektrikli ve elektronik atıkların toplandığı mağaza listesine aşağıdaki link içerisinden ulaşabilirsiniz;

Elektrikli ve Elektronik Atıkların Toplandığı Mağaza Listesi

Yeşil IT politikası

Migros, Yeşil IT konsepti kapsamında, çok enerji tüketen, geleneksel masaüstü bilgisayarlarını ve ekran ünitelerini yeni nesil cihazlarla değiştirerek verimlilik ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Migros, 2016 yılında geleneksel masaüstü bilgisayarların %95’ini az enerji tüketen ince istemcilerle, geleneksel masaüstü bilgisayar ekranlarının ise tamamını ince ekran ünitelerle değiştirerek kullanım dışı kalan cihazları geridönüşüme kazandırmıştır. Böylece, her yıl %80 enerji tasarrufu sağlamaktadır. Dönüşüm sürecinde ise 40 ton elektronik atık geri dönüştürülmüştür. Migros’un Yeşil IT uygulamaları kapsamında, merkezi sunucuların, yeni nesil hiper bütünleşik sunucularla değiştirilmesi, sanal hale getirilmesi ve bulut teknolojisi sayesinde %75 enerji tasarrufu elde edilmiştir.