63 yıllık köklü geçmişi ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda tüketicisiyle kuvvetli gönül bağları bulunan Migros, kurumsal sosyal sorumluluk alanında toplumda farkındalığı artıracak somut adımlar atmakta, sektörde öncü uygulamalar gerçekleştirmektedir.


Sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda farkındalık yaratılması, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşayabilecekleri bir dünya bırakılması ve bu temelde kaynakların verimli ve tasarruflu kullanımına yönelik birçok çalışma yürütülmektedir. Çalışmalarını, insana, doğaya ve gelecek kuşaklara sorumluluk ilkesi etrafında odaklamaktadır. Migros, toplumun gelişimi için ihtiyaç duyulan alanları tespit ederek, çeşitli projeler kurgulamakta vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, bu projelerin tabana yayılması için tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının da ortak katılımcı olduğu çalışmalar yürütmektedir. Migros’un Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarının odağında, geleceğe yatırım olarak gördüğü eğitim, kültür-sanat, spor, çevre ve sağlıklı iyi yaşam alanlarındaki sosyal ihtiyaç konuları yer almaktadır. Geliştirdiği tüm projeleri büyük bir inançla sahiplendiği yenilikçilik, müşteri odaklılık, liderlik, duyarlılık, verimlilik ve güvenilirlik değerleri etrafında kurgulamaktadır. Sürdürülebilirlik, Migros’un yürüttüğü tüm projelerde başlıca referans konusudur. Sürdürülebilirlik çalışma süreçlerinin tek bir noktadan koordinasyonu için şirket bünyesinde, üst düzey yöneticilerin başkanlık yaptığı “Sürdürülebilirlik Komitesi” bulunmaktadır. Bu komite önderliğinde küresel ısınma, biyoçeşitlilik, doğal kaynakların verimli kullanımı gıda imhasının azaltılması, enerji ve atık yönetimi, sorumlu tedarik, şirket kurumsal yönetişimi gibi birçok kriteri dikkate alan çalışmalar yürütülmektedir. Migros, Borsa İstanbul’un BİST 50 Endeksi’ndeki şirketler ile BİST 100 Endeksi’ndeki gönüllü şirketler arasında yaptığı incelemeyle oluşturduğu ‘BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne üç yıl üst üste girebilen ilk ve tek perakende şirketi olmuştur. Migros, 2016 yılında incelemeye tabii tutulan şirketler arasında bağımsız kriterlerle ölçümlenerek kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst düzeyde olan 42 şirket arasında, ‘BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazanmıştır. Ayrıca Migros, yapılan bağımsız derecelendirme neticesinde Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazanmıştır. 2015 yılından bu yana karbon ayak izini CDP’ye (Carbon Disclosure Project – Karbon Saydamlık Projesi) raporlayan Migros, iklim değişikliği ile mücadele planı ile 2016 yılında CDP Türkiye İklim Liderleri arasında yer almıştır.  Migros’un müşterileri ile arasında kurduğu güven köprüsü, en büyük ödülüdür. Bu başarılar, ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından verilen ödüllerle tescillenmektedir. “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında üst üste 13. defa “Perakende Sektörünün En Beğenilen Şirketi” ödülünü alan Migros, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında “Süpermarket” kategorisinde, üst üste 9. kez “Lovemark” seçilmiştir.