Migros, stratejileri ve misyonu doğrultusunda sürdürülebilir kalite ve sektörel öncülüğü sağlamak üzere; müşterilerine daima modern, güvenilir, ekonomik ve yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Migros Ticaret, Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirilen dört Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip İlk Gıda Perakendecisidir. Bu belgeler; TS EN ISO 9001 Kalite, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleridir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Migros, benimsemiş olduğu kurumsal değerler çerçevesinde, müşteri odaklılık, güvenilirlik, duyarlılık, liderlik, verimlilik ve yenilikçilik ilkeleri çerçevesinde, beklentileri karşılamayı değil, aşmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda da Kalite Yönetim Sistemi süreçleri ve prosesleri oluşturarak, ISO 9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuştur. Kurulan sistem, 2005 yılında TSE tarafından onaylanarak ‘TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’Belgesi alınmıştır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Gıda güvenliğinde dünya standartlarını kendisine kılavuz edinen Migros’un hedefi; müşterilerinin koşulsuz güvenini sürekli kılmak için tüm ürünlerini sağlıklı bir ortamda sunmak, kalite ve ürün güvenliği ile ilgili tüm süreçlerde “Risk Yönetimi” yaklaşımı sergileyerek, tehlikelerin en aza indirilmesini sağlamaktır. Migros Ticaret bu kapsamda yürüttüğü çalışamlar sonucu, 2006 yılında “TS EN IS0 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır. Sistem odağında, gıda güvenliği kontrollerini etkili ve dinamik bir yaklaşımla gerçekleştirmek, HACCP Tehlike Analizleri, Operasyonel Ön Gereksinim Programları ve Ön gereksinim Programlarının sistematik bir şekilde yönetimi ve kontrolü yer almaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Migros Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu “Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi” tüm müşteriler, tedarikçiler ve paydaşlar için, klavuzluk prensipleri doğrultusunda şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, gizlilik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kurduğu sistemler bütünüdür. İletinin alınması, takip edilmesi, alındığının bildirilmesi, ilk değerlendirmesi, araştırılması, bilginin toplanması, iletinin analizi ve değerlendirilmesi, cevap verme, memnuniyet ölçümü süreçlerini kapsamaktadır. Migros, bu kapsamda 2013 yılında TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Migros Ticaret A.Ş., Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde , İş güvenliği kavramını kalite ve verimlilik ilkeleri ile birlikte oluşturur. Proaktif bir yaklaşım benimseyerek, İSG risklerini belirler,izler ve kontrol altında tutarak, sürekli iyileşme sağlar. İş Sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenler. Migros bu çalışmalarıyla, kalite yolculuğunda bir adım daha atarak 2015 yılında “OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almıştır.
Designed by Dreams&Bytes